Algemene voorwaarden

  • Diensten

Massage Meester biedt massagebehandelingen en andere gerelateerde diensten aan. Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en ga je ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor het naleven van eventuele toepasselijke wetten en regelgeving.

  • Afspraken en annuleringen

Om een afspraak te maken voor een massagebehandeling, dien je contact met ons op te nemen via de aangegeven kanalen. We vragen je vriendelijk om afspraken tijdig te maken en eventuele wijzigingen of annuleringen minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij annuleringen binnen 24 uur kunnen we kosten in rekening brengen.

  • Betalingen

Betalingen voor onze diensten dienen te worden voldaan volgens de opgegeven tarieven en betalingsmethoden. Eventuele bijkomende kosten, zoals parkeerkosten, zijn voor rekening van de cliënt.

  • Gezondheid en contra-indicaties

Het is belangrijk om relevante medische informatie en contra-indicaties te verstrekken tijdens het boekingsproces of voorafgaand aan de massagebehandeling. We behouden ons het recht voor om een behandeling te weigeren of aan te passen op basis van medische of gezondheid gerelateerde factoren.

  • Vertrouwelijkheid

We behandelen alle persoonlijke en medische informatie die je met ons deelt vertrouwelijk. We zullen je gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekken, tenzij wettelijk verplicht.

  • Aansprakelijkheid

We streven ernaar om hoogwaardige en professionele diensten aan te bieden. Echter, Massage Meester kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, letsel of verlies van persoonlijke eigendommen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.

  • Een professionele en respectvolle omgeving

Erotische massages worden niet aangeboden bij De Massage Studio. Klanten die hierom vragen of hierop inspelen, worden vriendelijk verzocht de studio onmiddellijk te verlaten en zullen niet langer welkom zijn.

  • Intellectueel eigendom

Alle inhoud, inclusief teksten, afbeeldingen en logo's op onze website, zijn eigendom van Massage Meester en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze inhoud zonder toestemming te kopiëren, reproduceren of verspreiden.

  • Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze algemene voorwaarden vallen onder het toepasselijk recht van het rechtsgebied waarin De Massage Studio is gevestigd. In geval van geschillen zullen beide partijen trachten deze in onderling overleg op te lossen. Indien een dergelijke oplossing niet haalbaar is, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het betreffende rechtsgebied.

  • Jouw welzijn staat voorop

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je De Massage Studio niet verantwoordelijk zal stellen voor mogelijke bijwerkingen of nawerkingen die het gevolg kunnen zijn van een massage of behandeling die aan jou is gegeven. We doen ons uiterste best om hoogwaardige diensten te leveren, maar we kunnen geen garanties geven met betrekking tot individuele reacties op de behandelingen.